Frøavleren - leder

Sidste chance for ny Økologiforordning


EU's nye maltesiske formandskab har som et af målene for deres formandsperiode at få økologiforordningsforslaget vedtaget, selvom det inden jul så meget sort ud.  Når nu forhandlingerne tager en ny runde, vil vi selvfølgelig deltage endnu engang, og forsøge at få vores ønsker gennemført.
Det, der kan undre mig i denne ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 1-2017 kan du læse om:
* Så meget er din frøafgrøde værd
* Dagbog markfrø: Græsfrø altid i top 3
* Dagbog havefrø: Seks havefrøafgrøder på Østfyn
* Frøforsøg til 22 mio. kr. stiller skarpt på planteværn og kvalitet
* Formanden genvalgt, beretning fra årsmødet
* Frøsektionen tættere på medlemmerne
* Pampas med pondus, i Argentina
* Sådan dyrker du frøgræs i et pløjefrit system

Frøavleren nr. 2-2017 udkommer maj 2017

Nyheder fra LandbrugsInfo

Sortsundersøgelsen 2016 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2016 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.

Engrapgræs - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for engrapgræs til frø beskriver de nyeste resultater og strategier der viser, hvorledes man sikrer et højt udbytte af frø kombineret med en god kvalitet.

Engsvingel til frø - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning i Engsvingel til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.

Hvidkløver - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for hvidkløver til frø anviser dyrkningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at opnå høje udbytter af høj kvalitet.

Hundegræs til frø - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledningen til hundegræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der sikre et høje udbytte af frø.