Frøavleren - leder

Sidste chance for ny Økologiforordning


EU's nye maltesiske formandskab har som et af målene for deres formandsperiode at få økologiforordningsforslaget vedtaget, selvom det inden jul så meget sort ud.  Når nu forhandlingerne tager en ny runde, vil vi selvfølgelig deltage endnu engang, og forsøge at få vores ønsker gennemført.
Det, der kan undre mig i denne ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 1-2017 kan du læse om:
* Så meget er din frøafgrøde værd
* Dagbog markfrø: Græsfrø altid i top 3
* Dagbog havefrø: Seks havefrøafgrøder på Østfyn
* Frøforsøg til 22 mio. kr. stiller skarpt på planteværn og kvalitet
* Formanden genvalgt, beretning fra årsmødet
* Frøsektionen tættere på medlemmerne
* Pampas med pondus, i Argentina
* Sådan dyrker du frøgræs i et pløjefrit system

Frøavleren nr. 2-2017 udkommer maj 2017

Nyheder fra LandbrugsInfo

Zypar godkendt til bortsprøjtning af hvidkløver
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Zypar  til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver med udlæg af engrapgræs.

Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt for at få det største udbytte. Frø skal høstes, når spildet af frø er lige så stort som tilvæksten af frø.

Effekt af svampemidler i frøgræs
De godkendte midlers effekt er inddelt efter en 0-3 skala mod de enkelte svampesygdomme.

Vækstreguleringsmidlet Medax Max godkendt i frøgræs

Mindre anvendelse til Movento mod kålmøl i korsblomstret havefrø
Effekten vurderes at være begrænset.