Frøavleren - leder

Glæden varede kort

Mere kvælstof euforien fik en kold opbremsning, skabt af de konservative, og vi må konstatere, at vi antagelig er tilbage, hvor vi kom fra, bortset fra vi heldigvis har mere kvælstof i år.

De miljøtiltag, vi helt sikkert får, når vi skal reducere næsten ned til det, vi kom fra, kender ingen.

Det værste er, at de kloge forskere, der var så kloge, at ............

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 3-2016 kan du læse om:
* Dagbog havefrø: Grillet spinat
* Dagbog markfrø: Hvidkløver buldrer
* I marken lige nu: Vanding og galmyg
* Øko-formand: Europæiske økologer skal bruge øko-frø
* Brug blanding mod rust
* Ukendt rust i rajgræs
* Vigtige plantebeskyttelsesmidler under pres i EU

Frøavleren nr. 4-2016 udkommer 6. juli 2016

Nyheder fra LandbrugsInfo

31.05.16: Temadag markfrø 2016 Flakkebjerg
Der indbydes til markfrødag på forskningscenter Flakkebjerg tirsdag den 31. maj 2016 med gennemgang af årets forsøg i marken.

Udvidet godkendelse til svampemidlet Viverda
Svampemidlet Viverda har fået udvidet godkendelsen så midlet nu må bruges i frøgræs.

Husk at slå rabatter langs frømarker
For at undgå krydsbestøvning er det vigtigt at slå rabatterne langs frømarkerne, før afgrøderne blomstrer.

Vækstregulering i frøgræs
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.

’Vejledning i planteværn 2016’ er udkommet
Håndbogen giver overblik over mulighederne for plantebeskyttelse i eller på landbrugsafgrøder, frugt, bær og frilandsgrønsager. Det samme gælder prydplanter, væksthus- og planteskolekulturer, golfbaner, rekreative områder, skove, læhegn og juletræer.