Frøavleren - leder

Sidste chance for ny Økologiforordning


EU's nye maltesiske formandskab har som et af målene for deres formandsperiode at få økologiforordningsforslaget vedtaget, selvom det inden jul så meget sort ud.  Når nu forhandlingerne tager en ny runde, vil vi selvfølgelig deltage endnu engang, og forsøge at få vores ønsker gennemført.
Det, der kan undre mig i denne ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 1-2017 kan du læse om:
* Så meget er din frøafgrøde værd
* Dagbog markfrø: Græsfrø altid i top 3
* Dagbog havefrø: Seks havefrøafgrøder på Østfyn
* Frøforsøg til 22 mio. kr. stiller skarpt på planteværn og kvalitet
* Formanden genvalgt, beretning fra årsmødet
* Frøsektionen tættere på medlemmerne
* Pampas med pondus, i Argentina
* Sådan dyrker du frøgræs i et pløjefrit system

Frøavleren nr. 2-2017 udkommer maj 2017

Nyheder fra LandbrugsInfo

Gødskning af frøgræs forår 2017
Vejledende mængder og tidspunkter for gødskning af frøgræs om foråret.

''Vejledning i planteværn 2017'' er udkommet
Håndbogen giver overblik over mulighederne for plantebeskyttelse i eller på landbrugsafgrøder, frugt, bær og frilandsgrønsager. Det samme gælder prydplanter, væksthus- og planteskolekulturer, golfbaner, rekreative områder, skove, læhegn og juletræer.

Vejledning til pløjefri dyrkning udkommet
Ny rapport, der giver gode praktiske råd samt inspiration til pløjefri dyrkning er udkommet

Sortsundersøgelsen 2015 for frøafgrøder
I Sortsundersøgelsen 2015 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.

Reglone i frøgræs og hvidkløver
Anvendelsen af Reglone i visse arter af frøgræs, kløver og havefrø giver mulighed for bekæmpelse af ukrudt, men også risiko for at skade afgrøden med udbyttetab til følge.